سوالات متداول


مزیت سایت اینجا با دیگر پلتفرم ها
شما با دریافت پلتفرم سایت اینجا میتوانید به آپشن های زیادی دسترسی داشته باشید که در پلتفرم های دیگر غیر رایگان‌است همچنین سایت ساز ها اغلب یک ظاهر آماده میباشند که تغییر در بخش های مختلف امکان پذیر نیست در صورتیکه در سایت اینجا کد نویسی بسیار منعطف میباشد و‌هرچیزی در آن قابل تغییر است.

امکان آپلود در‌هاست خصوصی و یا گسترش فضای هاست وجود دارد؟

در صورتیکه پلتفرم سایت اینجا متوقف شود سایت من چه میشود؟

آپشن ها ویژگی های سایت چیست؟

آیا برای راه اندازی سایت به دانش یا مهارت خاصی نیاز دارم؟

پورسانت های بازاریاب چگونه پرداخت میشود؟